Makaleler 894
Paylaş:

Her geçen gün artan psikoloji mezunu ve uzman psikolog sayısına seviniyorum. Böylelikle ilerde yurdumuzun dört bir tarafında psikologlara ve uzman psikologlara rahat ve kolaylıkla ulaşabilecek. Sayımız çoğalırken halkımızı biraz daha bilinçlendirmemiz gerektiğini düşündüm ve kendi payıma düşeni yapmak istedim.

Psikoloji bir bilimdir ve insan davranışının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak araştırılmasıdır. Psikolojinin malzemesi gözlenebilen davranışları ve gözlenemeyen kavramların standart düzenlemeler üzerindeki gözlenebilen etkileridir.
Psikoloji biliminin birçok alt kolu vardır. Bunlar gelişim, sosyal psikoloji, okul psikolojisi, endüstri psikolojisi, klinik psikoloji, adli psikoloji, deneysel psikoloji.
Psikoloji lisans mezunları uzmanlıkla bu alt kolları elde eder. Psikoloji lisans mezunu insanlar bu alt kollarda uzmanlaşarak SADECE O alan da çalışabilirler.
Gelişim psikologu anaokulunda çocukların gelişimi üzerine çalışır. Klinik psikolog hastanede, klinikte yaşamlarında çeşitli sorunlar yaşayan veya daha ruh sağlıkpı konusunda daha kaliteli yaşamak isteyen insanlara terapi ve danışmanlık hizmeti verirler. Adli psikolog adliyede adli vakaları ele alır. Endüstri psikologu şirketlerde veya sanayide insanları işe alma ve yerleştirme süreçlerinde çalışır . Okul psikologu da okulda öğrencilerin sorunları ve gelişimleri ile çalışır. Deneysel psikolog laboratuarda hayvanlar üzerine çeşitli deney ve yöntemlere bireylerin duyusal uyaranlara nasıl tepki verdiklerini, dünyayı nasıl algıladıklarını, nasıl öğrenip hatırladıklarını, vb durumları ele alırlar.
Bir uzman psikologa her ne sebeple başvuruyorsanız başvurduğunuz kuruluştaki bireyden lütfen mezun olduğu okul ve uzmanlığını veya aldığı sertifikaları sorunuz.
Her alt kolda çalışan uzman psikolog Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychology Association) sunduğu meslek etik koda uymakla yükümlüdür. Bu etik koddan en önemli madde gizliliktir. Özellikle uzman klinik psikologa başvurduysanız o konuştuklarınız sadece uzmanla sizin arasındadır. Paylaşılması gereken konularda uzman psikolog size danışır ve sizden onam alır.
Psikologlar lisanlarını fen edebiyat fakültesinden ve uzmanlıklarını veya yüksek lisanları sosyal bilimler veya sağlık bilimleri enstitüsünden alırlar. Tıp mezunu ve tıp hekimi değildir. İlaç veremezler. İlaç verenler tıp alanında uzmanlığını psikiyatri de yapmış psikiyatristlerdir.
Uzman klinik psikologlar tavsiye ve öneri makamı değildir. Size kendinizle ve çevrenizle ilgili farkındalıklar kazanmanızı sağlar. Ayrıca başvurma sebebiniz veya hedefiniz doğrultusunda çalışırlar. Çalışırken her uzman psikologun bağlı bulunduğu bir teorik alt yapı ve ekol vardır. Her uzman klinik psikolog bağlı bulunduğu ekolin teknik ve yöntemiyle çalışır.
Uzman klinik psikologdan psikolojik destek almak bir süreçtir. Kısacası belli bir zaman diliminde psikolojik destek sürer.
Bütün bu maddeler ışığında psikolog veya uzman psikolog kimdir biraz tanımış olduk. Umarım bu maddelerle bir nebzede olsa siz halkımızı daha sağlıklı hizmet almada bilinçlendirir ve biz psikologların mesleki değerinin biraz daha anlaşılmasını sağlar.