Makaleler 886
Paylaş:

Zeka bireyin iş ve akademik başarısı için önemli bir unsurdur. Ancak hiçbir zaman başarılı olmada tek başına yeterli bir etken değildir. Birçok araştırmada aynı zekâ seviyesine sahip bireylerin aynı seviyede kendi potansiyellerini kullanamadıkları ve başarılı olamadıkları belirtilmiştir. İş ve akademik yaşamda bireyin kendi kendine motive etmeyi bilmesi, azimli olması, çaba göstermesi başarının anahtarıdır. Kısacası motivasyon ve çabada kararlı olma zekâyı parlatır ve başarıyı artırır.

Bireyin motivasyonunu artırması ve çabasında kararlı olması için aşağıdakileri uygulaması gereklidir.

İlgi çeken ve makul olan bir hedef belirlemesi
Ne için bu hedefi tercih ettiğinizi bilmesi
Hedefi sonunda elde edeceği kazançları tespit etmesi
Hedefine ulaşmasını sağlayacak stratejiler belirlemesi
Bu stratejilerden en makul olanı seçmesi
Seçtiği stratejiyi küçük adımlara bölüp uygulaması
Çabasını artıracak ara kazançlar ve ödüller belirlemesi
Hedefine engel olacakları tespit etmesi ve bunların üstesinden gelmeye çalışması
Yapamadıklarından ziyade yaptıklarına odaklanması
Hedefinde ilerlerken kendisiyle gururu duyması