Hakkımda

                                                                                                               


1982 Bursa doğumluyum, üniversite öğrenimime kadarki 19 yılı Bursa’da keyifle ve huzurla geçirdim. Bursa’nın, mezun olduğum okulların ve ailemin bana vermiş olduğu değerlerle ve güzelliklerle Yeditepeli İstanbul’a 2001 yılında göç ettim. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık bölümünü 1.’ likle tamamladım. Sevdiğim alanda ve istediğim üniversiteden mezun olmanın verdiği mutluluk ve heyecanla kariyerimde yol almaya başladım. Her daim uygulamayı ve akademiyi etik ilkelerle birlikte götürmeye çalıştım ve çalışıyorum. Uygulama olarak; 1 yıl kadar rehabilitasyon merkezinde çalıştım ve 2007’ den beri de İstanbul Medipol Hastanesinde Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaktayım. Aldığım Bilişsel Davranışçı Terapi ve Gestalt Terapi eğitimleri ve süpervizyonları doğrultusunda ergenlerle ve yetişkinlerle
anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu) duygu durum bozuklukları (depresyon) ve kişilik bozuklukları tedavileri üzerine çalışıyorum.Çeşitli kurum ve kuruluşlara zor çocuklarla başa çıkma yöntemleri, aile içi etkili iletişim, iş yerinde stres ve çatışma yönetimi, öğrencilerde sınav kaygısı ile baş çıkma konularında seminerler, eğitimler veriyorum ve grup çalışmaları yapıyorumZaman zaman da çeşitli dergilere ve gazetelere yazılar yazıyorum. Akademik olarak ise 2009 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji programını Obsesif Kompulsif Bozulukta Bilişsel ve Üst bilişsel Yapılar ve Süreçler Proje konusu ile 1.’likle tamamladım. 2010 yılında da Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Programında PhD (Dr) başladım ve kadınlardaki travmatik yas ve aile dayanıklılığı üzerine tezimi tamamladım. Sistemik aile terapisi, travma sonrası stres ve travmatik yas alanında çalışmalarıma devam etmekteyim. Eksilerim ve artılarımla da kariyer ve hayat yoluma devam etmeye çalışıyorum…

Özgeçmişim

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi ve Yeri: 1982, Bursa

Eğitim

 • 2010- 2014: Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Doktora Programı (Phd)
 • 2007-2009: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Programı  (1.’likle: 3.61/4.00)
 • 2003 – 2007: Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü
 • 2006-2007: Okan Üniversitesi Psikoloji Bilimsel Hazırlık  (4.00/4.00)
 • 2001- 2006 :  Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, yüksek onurla (1.’likle 3.82/4.00)
 • 1997- 2001: Bursa Özel Meltem Koleji (1.’likle, 5.00/5.00 )

İş Deneyimi

 • İstanbul Medipol Hastanesi, Dr Klinik Psikolog/ Psikolojik Danışman (2007-Devam)
 • Özel Yağmur Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Psikolojik Danışman,  (2007-2 ay)
 • Özel Yaşamlar Rehabilitasyon Merkezi, Psikolojik Danışman, (2006- 2007-1yıl )
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Stajyer,  (2006-2007-1 yıl)
 • Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Asistanı, (2005-2006-1 yıl)
 • Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu, Stajyer, (2005-2006-1 yıl)
 • Memory Nöropsikiyatri Merkezi, Stajyer (2005- 3 ay)
 • Bursa Özel Yonca Rehabilitasyon Merkezi, Stajyer (2004- 3 ay)

Yabancı Diller

 • İngilizce (ileri düzey, TOFEL CBT: 240)
 • Almanca (başlangıç)
 • Arapça (başlangıç)

Yapılan Yayınlar, Bildiriler ve Konferanslar

 • Sarıçam, H., Çelik, İ., Arıcı, N. & Kaya, M.M. (2014). The Examination of Relationship Between Human Values and Moral Maturity in Adolescence, International Journal of Human Social Science, 11, 1
 • Koç. M., Çolak, T.S, Düşünceli, B., Güven, N., Arıcı, N., Göçet, E. (2014). The Relationship between Psychological Symptoms and Nicotine Dependence Level, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4, No. 5(1);
 • Arıcı, N. (2013). Proactive Personality. In A. Akın,  Contempary Psychological Concepts (p. 90-97) Sakarya: Sakarya University Publications.
 • Arıcı, N. (2013). Grit. In A. Akın, Contempary Psychological Concepts (p. 98-102) Sakarya: Sakarya University Publications.
 • Arıcı, N. (2013). Resilience. In A. Akın, Contempary Psychological Concepts (p. 242-250) Sakarya: Sakarya University Publications.
 • Kaya, M. & Arici, N. (2012). Turkish Version of Family Resiliency Scale (FRAS): The Study of Validiy and Reliability. International Conference on New Horizons in Education, Prague,Czech Republic, Full Paper Oral Presentation, June 5-7, 2012
 • Akın, A., Abacı, R., Arıcı, N., Uysal, R., & Uysal, Ç. K. (2011, Eylül). Revize Edilmiş Kararlılık Ölçeği’nin Kısa formunun Türkçe uyarlama çalışması. XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Burdur
 • Akın, A., Abacı, R., Kaya, M., & Arıcı, N. (2011, Haziran). Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği’nin (KPÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği., ICES11 International Conference on Educational Sciences, June, 22-25, Famagusta, Cyprus.2011, Haziran, 13.
 • Arici, N. (2009) Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel ve Üstbilişsel Yapılar ve Süreçler, Yayınlanmamış Bitirme Projesi, Okan Üniversitesi, İstanbul, Haziran
 • Arici N. (2009, Haziran) , Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel ve Üst bilişsel Yapılar ve Süreçler, III. Lisanüstü Psikoloji Kongresi, Koç Üniversitesi, 24-28 Haziran, İstanbul
 • Malkoç, G. & Arici. N. (2008, Eylül) Otizm ve Simetri, Poster, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Sunu, 3-5 Eylül
 • Malkoç, G. & Arici. N. (2008,  Haziran) Autism Face Processing, Poster, XXIX, International Congress of Psychology , Poster, Berlin, 20-25 Temmuz
 • Arici N.  & Malkoç, G. (2009, Haziran) , Otizmde Lokal ve Global İşlemler,  III. Lisanüstü Psikoloji Kongresi,  Sunu, Ankara Üniversitesi, 26-29 Haziran,
 • Tosun, A. & Arici , N. (2007, Haziran),  OKB ve Üstbiliş, I. Lisansüstü Psikoloji Kongresi, Sunu İzmir Ekonomi,  21-24 Haziran
 •  Sart, H. , Ayan, N., Arici, N., Öztürk, S ,  Barutçu, F., Özdemir, S. (2005). Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kaynaştırmalı Eğitime Bakış Açısı” XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,  Sunu, Denizli, 28 – 30 Eylül 2005

Verdiğim Eğitimler ve Seminerler

 • Çocuklarda İstismar, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  Seminer, (9  Nisan, 2012), 2 saat
 •  Hayat mı Kariyer mi Tercih Senin? Genç Müsiad, Seminer, (25 Mart 2012), 2 saat
 • Eşini Travmatik Süreçle Kaybeden Kadınlara Kayıpla Başa Çıkma Grup Terapisi, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İstanbul,  (2 Aralık 2011-9 Şubat 2012), 8 oturum-16 saat,
 • Maskelerimiz ve Kişilik Bozuklukları, Zeytinburnu Belediyesi AKDER, Seminer, (14 Eylül 2011), 2 saat
 • Gestalt Bakış açısıyla Sevgi Evlerinde Çalışan Öğretmenlere Çatışma Çözümü Eğitimi, İstanbul, (Haziran, 2011) , 7 oturum-14 saat,
 • Gestalt Bakış açısıyla Çalışan Kadın ve Yaşam Terazisi Eğitimi, İstanbul Özel Medipol Hastanesi, İstanbul, (  Mart- Mayıs 2011), 10 oturum-20 saat,
 • Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklarda Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi – Okula Geç Kalma’ Projesinde Zor Çocuklarda Başa Çıkma Becerisi Eğitimi, İstanbul      ( Nisan, 2011) , 3 saat
 • Yardımcı Üreme Yöntemlerinin Psikolojik Etkileri, KASSAD Sempozyum 2010,  Mayıs
 • Hastanede Çalışan Hemşirelere ve Hosteslere Stres Yönetimi Semineri (2009)
 • Hastanede Çalışan Hemşirelere Stres Yönetimi (Nisan-Haziran 2008), 8 oturum,16 saat
 • Hastanede Çalışan Hosteslere ve Hemşireler İletişim Becerileri ( Nisan- Haziran 2008) 8 oturum, 16 saat

Uyguladığım Testler

 • MMPI , Minessota Çoklu Kişilik Envanteri
 • Denver Gelişim Testi (Hacettepe Sertifikası)
 • Nöropsikolojik Testler ( Stroop, İşaret Testi, Wisconsin Kart Eşleme, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İz Sürme Testi)

Katıldığım Seminler Workshoplar ve Kurs Sertifikaları

 • EFTA Aile Terapisi Eğitimi, Psikiyatrist Murat Dokur (2012-devam 500 saat üzerinden )
 • EMDR: When There Are No Words, Dr Sandra Paulsen, Saint Petersburg (25-27 April 2014),  2 day
 • EMDR Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, (6-9 Eylül, 2012)
 • Gestalt Yaşam Faaliyetleri Grup Terapisi, Doç Dr. Hanna Nita Scheler, İstanbul,  ( Ekim -2011- Mayıs -2012),  21 saat
 • Çocuk İstismarı ve Önleme Yöntemleri, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği, Gül Şişman,  (23.10.2011), 3 saat
 • Trauma-Focused Integrated Play Therapy (TFIPT): Dr Eliana Gil, ( 1-5 August, 2011),  15 saat, Boston-Cape Cod,  USA
 • Sağlık Kaygısı Workshopu, 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, Prof. Dr. Paul Salkovskis, (3/5.06.2011)- 3 saat
 • 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, 3/5.06.2011,
 • İnternet Bağımlılığı Eğitimi, POEM, Prof Dr. Kültegin Ögel, (Aralık 2010), 3 saat
 • Moreno Kart Eğitimi , İçe bakış, Dr. Nevin Dölek,  Mart, 2010)    9 saat
 • Tutku Eğitimi, Dr. Mart Linda,  (Mart, 2010)    Mart, 6 saat
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi, POEM, Doç. Dr Hakan Türkçapar ( Aralık, 2009) , 3 saat
 • Gestalt Eğitimi, Doç Dr. Hanna Nita Scheler, İstanbul,  (2007- 2009) , 96 saat
 • Psikiyatri, Psikopatoloji ve Psikoterapi Eğitimi, POEM,  Prof Kemal Sayar, (2007-2008),  16 saat
 • Denver Gelişim Testi Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi , (2007)
 • Bilişsel Davranışsal Terapi Süpervizyonu, İntegral Psikoloji  Danışmanlık Merkezi, Dr. Melis Gazioğlu ve Dr. Emel Stroup , (Ekim 2006 -2 Mayıs 2007), 40 saat
 • Ulusal Otizm, ADHD, Sempozyumu
 • City Üniversitesi, Sağlık Psikoloji, İngiltere, 2006, (Kabul edilme)
 • 14. Ulusal Eğitim Kongresi, Denizli, Pamukkale Üniversitesi, (Eylül, 2005)
 • Aralık, Sanat Terapisi Eğitimi, (2005) , 12 saat
 • Çok kültürlü Global Danışmalık Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, (2005)

Üye Olunan Dernekler

 • Türk Psikologlar Derneği (TPD)
 • Ruhsak ( Ruh Sağlığı Kadın Derneği Yönetim Üyesi, Akademik Koordinatör)
 • Boğaziçi Üniversitesi Yöneticiler Vakfı (BYV)
 • Boğaziçi Mezunları Derneği (BURA)
 • Müsiad

Hobiler

 • Trekking,  Şiir ve Hikaye Yazma

Yoruma kapalı.